HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA XONM2000/2A/4

Technologické určení:
pro ohýbání, popřípadě pro zakružování ocelových plechů. Uplatňuje se zvláště ve výrobě tvarových součástí z plechu, v údržbářských a klempířských dílnách apod.
Konstrukční provedení:
univerzální, hydraulická s ustavitelnou dolní a horní čelistí. Horní čelist se přestavuje rychlým pohybem pístů dvou hydraulických válců. Pohyb přední ohýbací čelisti
obstarávají další dva hydraulické válce; krajní polohy čelisti jsou omezeny narážkami. Konstrukční řešení výškové ustavitelnosti dolní čelisti umožňuje zakružování plechů
kolem pomocného trnu, popřípadě výrobu žlabů a podobných součástí. Ohýbačka je vybavena číselníkem udávajícím úhel ohybu. Hydraulické hnací zařízení je složeno z
běžně vyráběných prvků.
Mazání:
tukové - ručním mazacím nářadím.
Příslušenství dodávané se strojem:
1 pravítko ostré 45°, R = 1 mm; 1 pravítko oblé, R = 5 mm, souprava nářadí pro obsluhu a údržbu stroje.
Příslušenství na objednávku:
plechový válec na okapové žlaby průměr 75 a 100 mm, nástavky a vratidla pro válce, zakružovací zařízení od průměr 10 do průměr30 mm, další pravítka pro horní a
přední čelist podle požadavků odběratele, mechanický motorický zadní doraz, programové řízení pro předvolbu úhlu ohybu; upevňovací šrouby.
Technické údaje: Dictionary
Číselný znak 513611 -278838
Pracovní délka mm 2050
Největší tloušťka plechu pevnosti 500 MPa mm 2
Největší úhel ohybu kolem pravítka: ostrého 135°
oblého 180°
Nejmenší poloměr ohybu R 1,5 tl. plechu
Doba potřebná: pro ohyb 90° s 3,5
Přestavitelnost čelisti: horní - přítlačné mm 250
přední - ohýbací mm 100
dolní - podpěrné mm 100
Rychlost přestavování horní čelisti mm s-1 40
Výkon elektromotoru čerpadla kW 2,2
Pracovní tlak MPa 6
Rozměry stroje: délka mm 2780
šířka mm 640
výška mm 1390
pracovní výška mm 900
Hmotnost stroje kg 2300
Výrobce: Závody ťažkého strojárstva, n. p. Košice

Zjistit cenu stroje

Vybrat jiný stroj